New Medicin geschaald met tekst
Eenheid
Hoi abonnee,

Hoe meer ik mijn eigen ontwikkeling en de healings op mij in laat werken, hoe meer ik tot de realisatie kom dat levende wezens zoals mens en dier, zich eigenlijk bewegen in twee realiteiten. In de ene realiteit, de fysieke, moeten mens en dier zien te dealen met wat op hun pad komt. Mensen moeten zich verhouden tot andere mensen in de privésfeer of op het werk. Dieren hebben zich te verhouden tot de mens en tot hun eigen soortgenoten. De manier waarop levende wezens dat doen wordt in de basis ingegeven ervaringen en conditioneringen van henzelf of welke zijn doorgegeven door de voorouders als een evolutionair feit. Het is een manier van 'verhouden tot' die is opgeslagen in het geheugen van de cellen en het brein.

Tegelijkertijd is er een andere realiteit, namelijk die van een innerlijke afstemming op de eigen essentie. Het is een realiteit die zich bevindt tussen het hogere bewustzijn, die wel kan worden ervaren maar niet worden benoemd, en het aardse. Mens en dier kunnen tenslotte alleen gestalte geven aan hun essentie als zij tegelijkertijd beschikken over aarding. Het is niet of/of maar en/en.

Deze twee, de fysieke realiteit en de (noem het) spirituele realiteit komen ergens bij elkaar. En daar waar ze bij elkaar komen en samensmelten, geven ze de gewaarwording van 'eenheid'. In de fysieke realiteit kan volledig worden gehandeld in overeenstemming met de essentie en anderzijds verwijderd de fysieke realiteit het levende wezen niet van zijn innerlijke afstemming.

De fysieke realiteit kan mens en dier zich doen verwijderen van zijn/haar innerlijke afstemming omdat er blijkbaar (traumatische) ervaringen of conditioneringen zijn, die mens en dier uit balans brengen waardoor zij niet meer uit kunnen komen bij hun kern. Op mijn Youtube kanaal staat 'de Vertelling' van afgelopen vrijdag waarin ik dit uitleg aan de hand van wat schemaatjes.

Een belangrijk kenmerk van deze samensmelting van de fysieke en spirituele realiteit is voor de mens dat hij hierin niet alleen zijn essentie kan leven, maar hierin ook volledig dienend kan zijn met zijn persoonlijke gave. Voor mensen die met mensen en dieren werken betekent dit dat, wanneer zij zich in hun eigen centrum bevinden, daar waar beide realiteiten samensmelten, er een 'zijn' ontstaat van waaruit zij als vanzelf helend zijn voor de ander. Ze zijn op dat moment 'het medicijn', zonder iets te moeten 'doen'. Ze hoeven er alleen maar te 'zijn', en dat gaat vanzelf. Hoewel in deze maatschappij dit wat onwennig is, niets doen', zouden veel mensen en dieren hier baat bij hebben.

Omdat in mijn beleving bij veel behandelaars, dierhouders en uiteraard de dieren zelf veel behoefte is om te mogen gaan werken vanuit de eigen essentie, maar wel binnen het bestaande fysieke domein is er nu een opleiding 'New Medecin'. In 7 zaterdagen wordt je bij deelname op een sjamanistische wijze meegenomen langs de 7 kenmerken van de mens als levend wezen. Hierdoor wordt de bezem door de krochten van je onderbewustzijn gehaald. Alleen opgeschoond van alle belemmeringen kunnen deze twee realiteiten namelijk bij elkaar komen en kun je werken vanuit 'zijn' om zo volledig dienstbaar te zijn aan mens en dier vanuit jouw persoonlijke gave (zonder die te kunnen en hoeven te benoemen).
Vertellingen
De eerste Vertelling staat inmiddels online. Klik hier als je hem graag wilt bekijken.

In de volgende vertelling getiteld 'Onbegrijpelijk', zal ik wat vertellen over waarom dieren soms gedrag vertonen die we maar niet kunnen begrijpen en waar we maar geen vat op krijgen. Je kunt weer kosteloos meedoen zonder aanmelding.
Dank je wel voor het lezen van deze nieuwsbrief.

Fijne dag!
Eduard