cropped-logo-FOS-2.png
Beste reader,

Allereerst wens ik je alle goeds voor 2023! Ik hoop dat je een fijne en gezellige jaarwisseling hebt gehad. Als je met kromme tenen hebt gezeten omdat je een doodsbang dier bij je had, dan hoop ik dat jullie beiden nu weer wat tot rust zijn gekomen.
Persoonlijk maar ook in mijn werk heeft een bepaald aspect van het mens-zijn mijn bijzondere aandacht, en dat is onze beleving van situaties en gebeurtenissen. Het heeft gemaakt dat ik mij de afgelopen jaren hier verder in heb verdiept. Niet alleen om hierin van dienst te zijn naar de mens die bij mij komt voor een healing, maar ook voor mijzelf. De centrale vraag daarbij was ‘wat maakt nou dat ik de dingen beleef zoals ik ze beleef en zou dat anders kunnen?’. Kan ik met meer rust en vertrouwen de dingen laten gebeuren die sowieso gebeuren en heb ik daar op één of andere manier invloed op?

Het maakt dat ik mij in dit onderwerp meer heb verdiept door het lezen van allerlei boeken en wetenschappelijke artikelen. Door het uiteindelijk zelf te ondergaan en te zien wat er bij de mensen gebeurt voor, tijdens en na een healing ben ik tot de conclusie gekomen dat het nog niet zo meevalt om actief, door te doen, te komen tot een andere manier om de wereld om ons heen anders te beleven. We hebben ‘iets anders’ zijn werk te laten doen. Maar wat is dan ‘iets anders’?

We zouden onszelf, als mens, kunnen zien als een pakje. Een vorm waarmee onze ziel gestalte krijgt in het aardse leven. Maar hoe ziet dit pakje eruit? Hoe presenteren wij onszelf, hoe ziet onze interactie met de ander eruit, en wat krijgen wij dus terug van die ander? Met andere woorden, op welke manier vormt de buitenwereld zoals wij die beleven, een manifestatie van onze binnenwereld?
Female,Hands,Opening,Gift,Box,,Copy,Space.,Christmas,,Hew,Year,
De manier waarop wij ons presenteren naar de buitenwereld zou je kunnen zien als het cadeaupapier. Er zijn minder soorten cadeaupapier dan je denkt. In de psychologie worden ze onderscheiden als archetypen of ‘maskers’. Het zijn, wat wordt genoemd, overlevingsmechanismen van de mens waarmee wij antwoord hebben gegeven op gebeurtenissen in onze jeugd. Deze mechanismen worden overlevingsmechanismen genoemd en daarmee krijgen eigenlijk al teveel gewicht. Want wellicht hebben we situaties als kind als levensbedreigend ervaren, maar in werkelijkheid waren ze dat maar zelden. De bedreiging was feitelijk psychisch. En daar zit de crux.

Want de bedreiging werd psychisch ervaren en het gedragsmechanisme is ook psychisch. Ze vormen het emotionele register en de bijbehorende handelingsopties. De strik die hier omheen zit is de positieve kwalificatie die hieraan wordt toegekend. We vinden onszelf empathisch, zorgzaam, een doorzetter, iemand die zijn schouders eronder zet etcetera.

Onder het cadeaupapier zit een addertje die naar buitenkomt als ons cadeaupapiertje en bijbehorende strik niet door de ander wordt gewaardeerd, en dat is de negatieve overtuiging over onszelf. Wanneer we niet worden gekend in onze zorgzaamheid zal deze in de vorm van woede tevoorschijn komen.
cropped-pictogram-FOS-2.jpg
Wanneer we hier voortdurend tegenaan lopen kunnen we op allerlei manieren teruggaan naar onze kindertijd. Het moment waarop dit alles is ontstaan. Het geeft ons inzicht in het hoe en waarom van hoe we het doen. Maar is daarmee het emotionele register verdwenen? Veelal niet. En dat komt omdat we ons ten volle hiermee hebben geïdentificeerd. Zo ben ik nu eenmaal want ik heb dit nu eenmaal allemaal meegemaakt en het heeft mij ook prachtige kwaliteiten opgeleverd! We zijn als het ware geprogrammeerd op een manier waar ons bewustzijn niet bij kan komen. We kunnen nu eenmaal niet objectief naar onszelf kijken. Dat kan technisch gewoon niet want we kijken naar onszelf met datzelfde emotionele register.

Het emotionele register bepaalt echter wel hoe wij de wereld beleven omdat hij een waarde toekent aan alles wat wij zien, ruiken, proeven, horen en voelen. Deze waarde bepaalt weer hoe wij het doen, hoe wij reageren.

We beschikken echter wel over de mogelijkheid om onszelf waar te nemen. We merken dat we iets doen, iets op een bepaalde manier beleven, of telkens weer in dezelfde situatie belanden met dezelfde uitkomst. Kortom, we zijn in staat om te ervaren dat we een emotioneel register hebben, maar zijn niet in staat dit actief te veranderen. Want dan zitten we weer in het doen, en dat ‘doen’ is een voortbrengsel van datzelfde register.

Hoe ruimen we dan iets op wat zo in onszelf is geïntegreerd?

New Medicin geschaald met tekst
In de sjamanistische training New Medicine maak je allereerst kennis met het feit dat deze mechanismen er zijn door je langs alle facetten van het menselijke bestaan te leiden. Vervolgens ga je reizen maken. Dat wil zeggen dat je je, via mij als sjamanistisch begeleider, je gaat verbinden met jouw essentie, jouw Bron. Dit gebeurt onder geleide van de drum. Co-trainer Patty van der Mieden, houdt je ondertussen in de gaten om je eventueel energetisch bij te staan waar nodig, om jouw reis te vergemakkelijken.

Door je te laten kortsluiten op jouw Bron op een passieve manier komt er een krachtig oerproces op gang. Want jouw negatieve overtuiging over jezelf, jouw cadeaupapier en strik, dat is niet JIJ. Dat is slechts zoals je het doet. En dat is in het verleden zo geprogrammeerd, omdat je niet anders kon. Wie je bent, dat staat geschreven in jouw Bron. En door die zijn werk te laten doen wordt alles opgeruimd dat je onbewust beperkt in leven vanuit deze Bron. Dit proces is mogelijk omdat Patty en ik een liefdevolle bedding creëren, en ik mijzelf openstel om schakel te zijn tussen de aardse/stoffelijke en de spirituele/onstoffelijke realiteit, onder geleide van de drum. Als vanzelf begint het dan bij jou te stromen, buiten je bewustzijn om.

Dit ontdoen van emotionele beperkingen is soms voelbaar, emotioneel en/of fysiek. Het is een soort ontgiften van iets dat je al je hele leven bij je draagt. De bezem wordt er door gehaald! Echter, het is niet de bedoeling om alle trauma’s een beetje dunnetjes over te doen. Het gaat om het effect van het trauma op jouw systeem in de vorm van gewaarwording en waarneming.

Omdat dit in sommige gevallen nogal pittig kan zijn staan Patty en ik ten alle tijden tussen de trainingen door voor je klaar. Wij vormen hierin jouw bedding van waaruit jij op reis mag gaan om thuis te komen bij je Bron.

De bezem erdoor! Om je te kunnen verbinden met jouw Bron, met jouw essentie en alle kwaliteiten die daarin verborgen liggen. Gewoon door te zijn, en niet door te doen. Gewoon door het te laten gebeuren. Gewoon omdat het tijd is om de wereld door nieuwe ogen waar te nemen.

Ogen die passend zijn voor jouw ziel!

Fijne dag!
Eduard