IMG_4029
Hoi abonnee,

Vanochtend kwam Thor bij mij staan op het moment dat ik wilde gaan mediteren. En terwijl ik hem aaide voelde ik zijn vacht, zijn huid, zijn botten en spieren. Een levend wezen zoals hij daar voor mij stond. Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat dat dit levende wezen alleen maar ‘levend’ kan zijn als het ook bezield is. Het is de bezieling die hem voortbeweegt en doet functioneren, zijn essentie.

Hij bracht mij in gedachte bij een aantal dieren en mensen die de laatste tijd voorbij zijn gekomen. In het bijzonder die paarden, honden en mensen die juist waren afgesneden van hun essentie. Ze kwamen omdat hun lijf niet goed functioneerde. Diverse lichamelijke gebreken zoals pees en spierklachten, darmproblemen, huidziekten. Maar voorbij deze specifieke lichamelijke klachten kon ik een lichaam ervaren dat in zijn geheel niet naar behoren functioneerde. En in de helingen kon ik ervaren hoe elk van hen was afgesloten van zijn of haar essentie. Het kon heftig trauma zijn in vroege jeugd, problemen bij de geboorte of ‘de ziel eruit jagen’ door manier van beleren. Het waren telkens lichamen die de verbinding met hun ziel hadden verloren, of nooit hadden gehad. En onbezielde lichamen, levende wezens die geen verbinding (meer) hebben met hun essentie, kunnen niet functioneren.

We zijn in deze maatschappij erg druk met ons gestalte geven, ons een plek geven. Het kost ons nogal veel energie en inspanning waarbij we vaak een wissel trekken op ons lichaam. We doen de dingen niet vanuit kracht maar op kracht. In plaats van onze innerlijke potentie zijn werk te laten doen, zijn we volop in actie om onszelf een plekje te verwerven op deze aardbol en lijken op die manier afhankelijk van de ander wat maakt dat we ons op ‘die ander’ gaan afstemmen. Zelfverwezenlijking is daarmee in onze huidige maatschappij een werkwoord die gestalte krijgt in diploma’s, banen, huizen, auto’s en vakanties.

Als we kijken naar de betekenis van zelfverwezenlijking dan vinden we de volgende definitie: ‘Zelfverwezenlijking is puur zijn wie je bent, los van oordelen en verwachtingen van anderen én van jezelf’. Mooi, want hierin zit het woordje ‘zijn’ verscholen, als tegenhanger van ‘doen’. Feitelijk hoef je dus niets te doen, je bent het al. Je hoeft ‘alleen maar’ te herkennen hoe verwachtingen, denkbeelden, dit vertroebelen. Intrinsiek vertelt deze definitie ons dat we ons slechts hebben af te stemmen op onze ware zelf, onze essentie, in plaats op wat ons eigen brein, dan wel het brein van anderen, aan denkbeelden produceert. En zelfverwezenlijking gaat nog verder omdat wanneer we ons afstemmen op onze essentie, we ook ontvangen en handelen naar wat deze essentie voedt. En de magie hierin is dat wanneer we volledig zijn afgestemd op onze essentie in geestelijke zin, ons lijf, onze fysieke gestalte, dat ook zal zijn. En daar waar afstemming is functioneren wij, en onze dieren, in overeenstemming met deze essentie.Zelfverwezenlijking gaat daarom naar mijn idee verder dan alleen het geestelijke aspect, het reflecteert zich ook in het fysieke/energetische aspect van dit leven. Daar waar geen of onvoldoende afstemming is, zijn het de fysieke gebreken die ons het eerste opvallen. Maar deze duiden feitelijk op een ‘bug’, een dissonant, een ruis in de verbinding met de essentie.
Zelfverwezenlijking is daarmee geestelijk èn fysiek functioneren in overeenstemming met de essentie. En daar waar we denkbeelden de overhand laten krijgen ten aanzien van onze dieren, kunnen ook zij (gedeeltelijk) de verbinding met hun eigen essentie verliezen.

Op de foto zie je de proefdruk van mijn nieuwe boek. Hij vormt de fysieke verschijningsvorm van, wat ik ervaar, mijn eigen diepere essentie. ‘Het waarom’ van wat ik dagelijks doe. In dit boek neem ik de lezer mee langs mijn observaties en persoonlijke ervaringen in de hoop wat licht te laten schijnen daar waar nodig. Het is geen groot en dik boek. Het gaat hem niet om de woorden zelf, maar om dat wat ze wellicht losmaken. Hij zal eind januari bij de grote boekhandels verschijnen maar is inmiddels al wel op een aantal plekken te reserveren, zag ik.

Ik wens je een fijn weekend.

Eduard
cropped-logo-FOS-1.png