Over mij

Eduard Deckers
Eduard Deckers als Sjamaan aan het werk

Mijn missie: Mens en Dier laten bewegen naar een staat van Zijn die tegemoet komt aan wie ze in werkelijkheid zijn.

Hierbij wordt het samenzijn van mens en dier gekenmerkt door een volledig kunnen zijn wie ze in oorsprong zijn. Elk afkomstig uit dezelfde Bron, maar toch ieder een eigen autonoom en uniek wezen.

Vanuit de functie van regulier dierenarts, holistisch dierenarts en nu Sjamaan, heb ik gemerkt dat we de neiging hebben ons teveel vast te bijten in wat we zien en horen, en wat we daarbij voelen en denken. Het gevolg is een afsplitsing van het wezen die wij, mens en dier, werkelijk zijn. Met alle gevolgen van dien op fysiek, energetisch en emotioneel vlak.

Wanneer we echter deze fysieke realiteit loslaten en ons overgeven aan de onzichtbare werkelijkheid, ontstaat niet alleen de vrijheid om zichzelf te zijn, waar alle wezens naar op zoek zijn. Ook gaan mens en dier functioneren in lijn met wie ze werkelijk zijn. Zowel qua handelingen, gedrag en lichaam.

Elke sessie met mens, dier of hen samen is voor mij een boeiende reis. Langs alle obstakels en beperkingen naar een ruimer bewustzijn. Een bewustzijn van het Zelf.

En op deze manier kom ik zelf thuis, bij wie ik in wezen ben. Mijn eigen Bewustzijn en wat ik van daaruit als vanzelf als mens te brengen heb.