Handanalyse

Blauwdruk

Achtergrond

Elk mens beschikt over Bewustzijn. Het is het instrument waarmee we waarnemen wat via de zintuigen binnenkomt. Op die manier zijn we ons gewaar wat zich in de binnenwereld en de buitenwereld afspeelt. Echter, deze informatie wordt gefilterd door onze persoonlijke ervaringen en de ervaringen van onze voorouders. Wanneer een zintuigelijke waarneming leidt tot een handeling, dan is die handeling in overeenstemming met die informatie. Het is dan maar de vraag of de handeling gaat leiden tot het gewenste resultaat. En zo kan het zijn dat we wel ervaren dat we een bepaalde kant op willen, dat we expressie willen geven aan wie we zijn via het werk dat we doen en het leven dat we leiden, maar dat we telkens ‘ergens’ op stuiten. Dat kan weerstand zijn, een blokkade of iets onbestemds.

Handanalyse geeft inzicht over de innerlijke koers, de blokkades en hun oorsprong. Tevens geeft het richting aan wat er opgeruimd en ontwikkeld mag worden. Zodoende maakt handanalyse jou bewust van jouw persoonlijke ontwikkeltraject op dit moment. Dit is belangrijk omdat hiermee de poort open komt te staan naar een bewustzijnsverruiming. Dit betekent dat je meer open komt te staan voor wat jij te brengen hebt in dit leven en zul je dit via de zintuigen ook gaan waarnemen. Jouw werkelijkheid verandert. En dit is dan weer terug te zien in een handanalyse na afloop van de helingen. De lijnen in je handen veranderen met je mee, zodat je inzicht krijgt in wat er bij jou heeft plaats gevonden.

Inhoud Programma

Het programma Blauwdruk is als volgt opgebouwd:

  • een eerste handanalyse (huidige stand van zaken)
  • 3 helingen (oplossen van de constructie en ophalen van de essentie)
  • en een vervolg handanalyse (gemaakte ontwikkeling)

Door wie?

De handanalyse worden uitgevoerd door gediplomeerd handanalist en systemisch coach Patty van der Mieden. Meer informatie over handanalyse is te vinden op haar website www.pattycoach.nl. Eduard Deckers verricht de helingen.

Plaats

Zowel de handanalyse als de helingen vinden plaats aan de Joppelaan 106 in Joppe.

Kosten

De kosten voor dit persoonlijke programma zijn €550,-

Inschrijving

Wanneer je interesse hebt kun je je hier gelijk inschrijven. Na inschrijving wordt contact met je opgenomen voor het plannen van de 5 afspraken.