Meteen naar de inhoud

De Ziel aan het woord

In een Sjamanistische healing stemmen dier en mens zich weer af op hun ziel, hun oorspronkelijke blauwdruk. Hierdoor verdwijnen gewaarwordingen en daarbij behorende emoties en gedragingen/fysieke symptomen die niet horen bij het authentieke zelf van dier en mens.

Dier en mens hebben zo hun heftige ervaringen in dit leven, of krijgen deze heftige ervaringen mee van hun voorouders. Deze heftige ervaringen zorgen voor bepaalde gewaarwording van de wereld om hen heen en van specifieke gebeurtenissen. Een gewaarwording die niet strookt met de werkelijkheid en mens en dier aandrijft, via emoties, tot bepaalde gedragingen die schadelijk zijn voor zichzelf. Ze kunnen bovendien aanleiding zijn tot fysieke symptomen omdat de gewaarwording zorgen voor structurele stress. Dit zorgt weer voor ontsporing van talrijke lichamelijke processen die kunnen worden waargenomen in de vorm van stress gerelateerde aandoeningen zoals huid- en darmklachten.

De ziel kan worden gezien als een allesomvattende ‘kracht’, een natuurlijke intelligentie die het lichaam aanstuurt. Gedragingen die niet dienend zijn voor de mens of het dier zelf, zullen daarom verdwijnen als het lichaam zich weer gaat afstemmen op de ziel. Hetzelfde geldt voor fysieke klachten.

Eduard Deckers fungeert in dit proces als ‘poort’ tussen het lichaam en de ziel. In trance-toestand stemt hij zich eerst af op het lichaam aan de ene kant, en vervolgens op de ziel aan de andere kant. Op dit moment begint het ‘te stromen’ tussen de één en de ander. Het lichaam begint zich weer af te stemmen. De ziel is als het ware aan het woord.

Na een healing kan Eduard Deckers vertellen wat er speelt bij dit dier of deze mens. Hoe voelt hij zich, welke gewaarwordingen houden hem bezig en hoe zijn de gedragingen hieruit verklaarbaar. Bovendien kan hij ervaren waar het energetisch stagneerde in het lichaam en waaruit de eigenlijke heling heeft bestaan. Welke gewaarwording, welke blokkade, heeft mogen verdwijnen, en welke is daarvoor in de plaats gekomen.

Healings zijn gebeurtenissen die deel uitmaken van het totale evolutieproces van mens en dier. Geboren met ervaringen van de voorouders, en de ervaringen die in het leven zijn opgedaan, doorlopen mens en dier een evolutieproces om deze ervaringen te ontstijgen. Soms hebben beiden hulp nodig in dit proces omdat sommige obstakels niet zelf genomen kunnen worden. Healings zijn een vorm van deze hulp.

Soms kan een eenmalige afstemming op de ziel al voldoende zijn. Maar soms is er een reeks van healings nodig omdat de ervaringen al te lang bestaan of te diep in het lichaam verankerd zijn. In dat laatste geval kan het niet anders dan dat het lichaam van mens en dier de tijd nodig heeft om op alle lagen deze ervaringen te laten oplossen om volledige afstemming te laten plaats vinden.

nl_NLDutch