Sjamanistische Heling

Sjamanistische heling is feitelijk het opschonen van het systeem van alle informatie die als beperkend wordt ervaren door de mens of het dier. Een heling doet daarmee zichzelf, zoekt zijn eigen weg en maakt de baan vrij voor de essentie. Want de essentie wil geleefd worden, daarin zit de kracht van de heling en het verlangen naar heelheid.

Om dit mogelijk te maken stelt Eduard Deckers zich vanuit een trance-toestand open voor jouw essentie of die van jouw dier. De stroom die vervolgens op gang komt stopt pas wanneer voor dat moment alle obstakels zijn opgeruimd en er een vrije doorstroming is ontstaan. Omdat zowel mens als dier op verschillende lagen van het bestaan worden beperkt en telkens één laag wordt opgeschoond, zijn vaak meerdere helingen nodig.

Sjamanisme is een oude techniek die in onze huidige tijd met name nog terug te vinden is bij inheemse volken. In de Westerse cultuur is hij uitgebannen door religie en Westerse geneeskunde. De Sjamanistische techniek is gebaseerd op het feit dat alles slechts informatie is. Subtiele energie die vorm krijgt in de vorm van de fysieke verschijning en de energie in het lichaam. In helingen wordt die informatie, die door de essentie als beperkend wordt ervaren, weggenomen.