Sjamanistische Heling

Alle levende wezens kennen een bepaalde vorm van bezieling. In deze bezieling ligt alle informatie besloten die het levende wezen nodig heeft om volledig uiting te kunnen geven aan wie hij is, op een manier passend is voor de soort.

Sjamanistische healing

Wanneer we als mens tegen blokkades aanlopen, of wanneer dieren fysieke klachten of problematisch gedrag vertonen, kunnen we in zijn algemeenheid dus zeggen dat we (en de dieren) op dat moment niet overeenkomstig die unieke en authentieke informatie kunnen handelen. Er zit ‘ruis op de lijn’.

Die ruis wordt gevormd door eigen ervaringen, ervaringen van de voorouders en eventueel belasting vanuit eerdere levens. Hoe dan ook, het is in de basis informatie van ervaringen uit het verleden die een rol spelen in het heden.

In een Sjamanistische healing stemmen dier en mens zich weer af op hun ziel, hun oorspronkelijke blauwdruk. Hierbij verdwijnt de hiervoor genoemde ‘ruis’. Vanuit ons denken zou dat niet mogelijk zijn en dat klopt. Ons denken zit namelijk in het fysieke domein. De beperkend en blokkerende informatie zit echter in een andere realiteit. Een realiteit voorbij de woorden.

Wanneer we problemen die we ervaren bij onszelf of onze dieren proberen op te lossen vanuit het fysieke domein, vanuit denken en kennis, lopen we al snel tegen de beperkingen aan van dit fysieke domein. Wanneer we dit fysieke domein echter loslaten, onszelf als het ware ontstijgen, komen we in een realiteit die aan de basis ligt van alles. We noemen dat Het Grotere Geheel, daar waar alles met elkaar verbonden is en elkaar beïnvloedt.

Soms kan een eenmalige afstemming op de ziel al voldoende zijn. Maar soms is er een reeks van healings nodig omdat de ervaringen al te lang bestaan of te diep in het lichaam verankerd zijn. In dat laatste geval kan het niet anders dan dat het lichaam van mens en dier de tijd nodig heeft om op alle lagen deze ervaringen te laten oplossen om volledige afstemming te laten plaats vinden.